Khi bạn tạo cổng hỗ trợ với Freshdesk, bạn nhận được miền ".freshdesk.com" theo mặc định. Nếu bạn muốn lưu trữ cổng hỗ trợ của mình dưới một URL tùy chỉnh, như "support.yourcompany.com", bạn có thể trỏ URL tùy chỉnh của mình đến miền Freshdesk mà bạn đã đăng ký.


Đây là cách để làm điều này: 

 • Đi tới  Quản trị> Kênh> Cổng

 • Trong URL cổng, hãy nhập URL tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng để truy cập cổng hỗ trợ của mình.

 • Nhấp vào nút  Cài đặt URL  để tạo giá trị CNAME.


Lưu ý: Chúng tôi đã cập nhật cài đặt Cổng thông tin và đang triển khai bản cập nhật này theo đợt nên một số khách hàng có thể không nhìn thấy nút URL thiết lập. Nếu bạn không thấy nút Thiết lập URL, hãy tạo bản ghi TXT trong Bảng điều khiển miền của bạn trước khi nhập URL Cổng và nhấp vào nút Lưu. 

Bản cập nhật này sẽ được triển khai cho tất cả khách hàng vào quý 2 năm 2021.


 • Sau khi giá trị CNAME được tạo, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển miền của bạn.

 • Trong Bảng điều khiển miền của bạn, đi tới Công cụ quản trị> Trình quản lý DNS> Thêm bản ghi CNAME Điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn đang lưu trữ miền của mình, vui lòng liên hệ với công ty lưu trữ web của bạn để được trợ giúp thêm.)

 • Sao chép tên miền và giá trị CNAME từ cài đặt Cổng thông tin của bạn trong Freshdesk

 • Nếu Công ty lưu trữ miền của bạn đang yêu cầu TTL (Thời gian tồn tại), bạn có thể nhập giá trị trong khoảng từ 30 phút đến 1 giờ hoặc nếu không thì để trống.

 • Khi bạn đã thêm bản ghi CNAME, hãy quay lại cài đặt cổng thông tin của bạn trên Freshdesk.

 • Nhấp vào   nút Lưu ở trên cùng bên phải để lưu các thay đổi của bạn.


Sau khi bạn đã thêm thành công URL tùy chỉnh của mình, bạn có thể thêm chứng chỉ SSL miễn phí từ Let's Encrypt vào miền của mình để bảo vệ thông tin khách hàng của bạn khỏi các bên thứ 3 độc hại. Để yêu cầu chứng chỉ SSL:

 

 • Đi tới  Quản trị> Kênh> Cổng thông tin

 • Nhấp vào Cổng thông tin bạn muốn bảo mật

  • Nếu biểu tượng bên cạnh URL Cổng có màu xanh lục , cổng của bạn đã được bảo mật.

  • Nếu biểu tượng có màu cam , cổng thông tin của bạn không được bảo mật.

Nếu cài đặt Cổng thông tin của bạn không có nút Bật SSL, vui lòng gửi thư tới support@freshdesk.com và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chứng chỉ SSL.

 

 • Nếu biểu tượng có màu cam, hãy nhấp vào  Bật SSL  để yêu cầu chứng chỉ SSL miễn phí và bật chứng chỉ này cho cổng hỗ trợ của bạn.

 • Bạn có thể quay lại trang này để kiểm tra xem tên miền của bạn hiện đã được bảo mật chưa.Link: https://support.freshdesk.com/support/solutions/articles/37590-using-a-custom-support-url-and-pointing-the-cname