Bắt đầu

Hỗ trợ đa kênh
Freshdesk là một công cụ hỗ trợ đa kênh, hoạt động như một nền tảng duy nhất nơi tất cả các truy vấn của khách hàng đều đến. Các kênh hỗ trợ khác nhau bao g...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:07 CH
Sử dụng URL hỗ trợ tùy chỉnh và trỏ CNAME
Khi bạn tạo cổng hỗ trợ với Freshdesk, bạn nhận được miền ".freshdesk.com" theo mặc định. Nếu bạn muốn lưu trữ cổng hỗ trợ của mình dưới một URL t...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:18 CH
Múi giờ và ngôn ngữ - Định dạng nhập
Trong khi thực hiện nhập hàng loạt trong Freshdesk, bạn có thể sử dụng các  định dạng sau để định cấu hình múi giờ và ngôn ngữ cho các liên hệ trong tệp CSV...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:14 CH
Hiểu các trạng thái ticket
Trạng thái vé là một trong những trường vé quan trọng nhất trong Freshdesk vì nó giúp bạn xác định quy trình hỗ trợ cốt lõi cho nhóm của mình. Đây là một ph...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:25 CH
Tùy chỉnh trường khách hàng
Bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh của riêng mình trong biểu mẫu liên hệ với khách hàng và thêm thông tin khách hàng vào và khi nào bạn nhận được chúng. Bạ...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:30 CH