Cầu hình tự động hoá

Có gì thay đổi trong Tự động hóa
Freshdesk Automations đã trải qua một cuộc cải tổ lớn. Quản trị viên hiện có thể thiết lập các quy tắc Dispatch'r, Supervisor và Observer trong một mô-đ...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 9:10 CH