Hướng dẫn dành cho nhân viên

Kiểm tra hoạt động gần đây
Trang tổng quan cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về những gì đang xảy ra với phần mềm bàn dịch vụ  của bạn hiện tại. Nó được điều chỉnh theo vai trò của ...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:42 CH
Làm việc với Chế độ xem danh sách ticket
Các Vé  tab cho phép bạn lọc ra và xem danh sách các vé mà bạn muốn để có được làm việc trên. Bạn có thể lọc ra các vé theo nguồn, loại, trạng thái, tác nhâ...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:47 CH
Phát hiện va chạm tác nhân
Khi bạn có một hệ thống mà các đại lý có thể tự chọn vé, thông thường sẽ có hai hoặc nhiều đại lý xem cùng một vé và thậm chí trả lời đồng thời. Bạn có thể ...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:51 CH
Traffic Cop và tự động làm mới
Nhân viên đôi khi mở nhiều vé trong các tab khác nhau để họ có thể làm việc với tất cả chúng lần lượt. Mặc dù điều này có hiệu quả và là một cách tốt để ước...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:52 CH
Sử dụng phím tắt trong cổng hỗ trợ của bạn
Freshdesk giúp bạn điều hướng dễ dàng xung quanh quầy trợ giúp của mình bằng cách sử dụng các phím tắt. Các phím tắt này có thể được sử dụng để thực hiện cá...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 8:55 CH