Các tính năng

Gửi tin nhắn chủ động và thu hút khách hàng của bạn
Thu hút khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn bằng cách gửi tin nhắn theo ngữ cảnh chủ động vào đúng thời điểm trong Nhắn tin Freshdesk. Nuôi dưỡng khá...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 11:31 CH
Triggered Messages
Tin nhắn được kích hoạt (dành cho khách truy cập) Gửi thông điệp được kích hoạt (đẩy) được nhắm mục tiêu đến khách truy cập trang web của bạn. Chủ động liê...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 11:33 CH
Targeted Messages
Tin nhắn được nhắm mục tiêu (dành cho khách hàng đã đăng nhập) Thu hút khách hàng của bạn bằng Thông điệp được nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh vào đúng thời...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 11:41 CH
Email Campaigns
Gửi email cho khách hàng của bạn từ Freshdesk Messaging Các công cụ hiện có cho chiến dịch email yêu cầu bạn tạo cây quyết định phức tạp và vòng lặp vô ...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 11:43 CH
Tự động hóa nâng cao
Tự động hóa nâng cao là gì Tự động hóa quy trình trò chuyện hàng ngày của bạn, tiết kiệm thời gian cho Đại lý của bạn và giúp họ tập trung vào các nhiệm vụ...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 tại 11:48 CH